Ayurveda

Ayurveda is een eeuwenoude natuurwetenschap die zijn oorsprong heeft in India. Ayurveda bestaat uit de volgende twee woorden: ayus dat leven betekent en veda dat kennis of wetenschap betekent. Ayurveda betekent letterlijk kennis over het leven.


Ayurveda geeft inzicht in gezondheid, ontwikkeling in ziekteprocessen en genezing. In ayurveda geldt het adagium “voorkomen is beter dan genezen.”

Ayurveda

Ayurveda is een eeuwenoude natuurwetenschap die zijn oorsprong heeft in India. Ayurveda bestaat uit de volgende twee woorden: ayus dat leven betekent en veda dat kennis of wetenschap betekent. Ayurveda betekent letterlijk kennis over het leven.


Ayurveda geeft inzicht in gezondheid, ontwikkeling in ziekteprocessen en genezing. In ayurveda geldt het adagium “voorkomen is beter dan genezen.”

Tridosha

floral-decor

Er zijn 3 bio-energetische krachten in elk levend wezen aanwezig, namelijk Vata – Pitta – Kapha, ook wel tridosha genoemd.
Deze tridosha bestaan uit de vijf grote elementen die overal in het universum aanwezig zijn.

Vata

Vata bestaat uit de elementen ether en lucht. Het is de kracht van beweging, zonder vata kan er geen beweging in het lichaam plaatsvinden. Vata draagt zorg voor o.a. een aantal belangrijke processen in het lichaam, zoals circulatie, ademhaling, uitscheiding, alle bewegingsactiviteiten en zenuwimpulsen. Bij een onbalans van vata kunnen o.a. de volgende klachten ontstaan: slapeloosheid,  psychische klachten, zoals nervositeit en angsten, obstipatie, problemen met de luchtwegen, problemen met het motoriek en  mentale uitputting.

Pitta

Pitta wordt gevormd door het element vuur met invloed van het element water. Pitta beheerst alle transformatieprocessen in het lichaam. Het is verantwoordelijk voor o.a. het metabolisme, voor de spijsvertering, de hormoonhuishouding, het gezichtsvermogen en het bloed. Wanneer pitta uit balans is geraakt, kunnen o.a. de volgende klachten ontstaan: spijsverteringsproblemen, disbalans in de hormoonhuishouding, huidproblemen, oogproblemen, lever – en maagproblemen, driftbuien, agressie en boosheid.

Kapha

Kapha bestaat uit de elementen water en aarde. Kapha staat voor cohesie. Het is de vormende kracht. Kapha draagt zorg voor o.a. het uithoudingsvermogen, de structuur van het lichaam, van de kleinste cel tot het skelet, de stevigheid van de spieren. Indien kapha uit balans is, krijgt men te maken met o.a de volgende klachten: overmatige slijmproductie, smaakproblemen, sinusproblemen, deformatie van de gewrichten, overgewicht, lethargie en lusteloosheid.

Prakruti en Vikruti

In de ayurveda worden de twee bovenstaande termen veelvuldig gebruikt. Elk mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van de drie dosha’s. De verhoudingen tussen de dosha’s verschillen per individu, maar alle drie de dosha’s zijn aanwezig in elk levend wezen, zoals eerder vermeld is. Veelvoorkomend is dat een dosha overheersend is. Uitzonderlijk is dat de drie dosha’s volledig evenredig zijn.

Prakruti en Vikruti

In de ayurveda worden de twee bovenstaande termen veelvuldig gebruikt. Elk mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van de drie dosha’s. De verhoudingen tussen de dosha’s verschillen per individu, maar alle drie de dosha’s zijn aanwezig in elk levend wezen, zoals eerder vermeld is. Veelvoorkomend is dat een dosha overheersend is. Uitzonderlijk is dat de drie dosha’s volledig evenredig zijn.

Prakruti is de constitutie die bij de geboorte aanwezig is. Het is de blauwdruk die onveranderlijk is tijdens het leven van een persoon. Het is de ware natuur van de mens. Prakruti is de natuurlijke constitutie van de mens die verbonden is met de universele Prakruti of natuur.

Wanneer de mens niet meer leeft volgens zijn eigen unieke natuur, raken de dosha’s uit evenwicht. Dit wordt vikruti genoemd. Vikruti is niet aangeboren. Het is een verworven constitutie en is veranderlijk. Vikruti ontstaat door bijvoorbeeld een leef – en voedingsstijl te hanteren die niet bij je geboorteconstitutie past.

Vikruti vertoont onbalans en ook aandoeningen. In de ayurveda wordt geleerd om zoveel mogelijk bij je eigen ware natuur te leven. Vikruti dan wel de onbalans wordt behandeld en ayurveda helpt je weer terug te brengen naar de natuurlijke staat van zijn.

Ayurveda geeft inzicht in waarom je leeft zoals je leeft. Het zet je tot nadenken in de eigen patronen, dagelijkse leefstijl en voedingskeuze. Het is een praktische manier van leven. Het biedt handvatten voor een betere kwaliteit van het leven.

Prakruti is de constitutie die bij de geboorte aanwezig is. Het is de blauwdruk die onveranderlijk is tijdens het leven van een persoon. Het is de ware natuur van de mens. Prakruti is de natuurlijke constitutie van de mens die verbonden is met de universele Prakruti of natuur.

Wanneer de mens niet meer leeft volgens zijn eigen unieke natuur, raken de dosha’s uit evenwicht. Dit wordt vikruti genoemd. Vikruti is niet aangeboren. Het is een verworven constitutie en is veranderlijk. Vikruti ontstaat door bijvoorbeeld een leef – en voedingsstijl te hanteren die niet bij je geboorteconstitutie past.

Vikruti vertoont onbalans en ook aandoeningen. In de ayurveda wordt geleerd om zoveel mogelijk bij je eigen ware natuur te leven. Vikruti dan wel de onbalans wordt behandeld en ayurveda helpt je weer terug te brengen naar de natuurlijke staat van zijn.

Ayurveda geeft inzicht in waarom je leeft zoals je leeft. Het zet je tot nadenken in de eigen patronen, dagelijkse leefstijl en voedingskeuze. Het is een praktische manier van leven. Het biedt handvatten voor een betere kwaliteit van het leven.